Oto prawidłowe wyniki badań moczu dla kobiet z uwzględnieniem zmian zachodzących w ciąży

Badanie ogólne moczu:

Barwa       słomkowa, jasno-żółta lub żółta
Przejrzystość      przejrzysty, klarowny
Odczyn (pH)      kwaśny od 4,5 do 7,8 – w ciąży zwiększa się do odczynu zasadowego
Ciężar właściwy     1,023 – 1,035 g/cm3

Badanie biochemiczne moczu:

Bakterie       nieobecne
Białko       w ciąży do 200-300 mg/dobę
Cukier (glukoza)    w ciąży śladowe ilości
Ciała ketonowe      nieobecne
Bilirubina całkowita   < 1,1 mg/dl
Bilirubina związana   < 0,3 mg/dl
Kreatynina      7-18 mmol/24 h (800-2000 mg/24 h)       lub 124-230 µmol/kg/24 h (14-26mg/kg/24 h)
Krwinki białe (leukocyty, WBC)      0-5 krwinek w polu widzenia (wpw)
Krwinki czerwone (erytrocyty, RBC)      0-3 krwinki w polu widzenia (wpw)
Kwas moczowy      1,5-4,5 mmol/24 h (250-750 mg/24 h)
Mocznik      333-583 mmol/24 h (20-35 g/24 h)

Uwaga!

Aby postawić diagnozę  należy wziąć pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych oraz  inne objawy i zmiany w stanie ogólnym pacjenta. Stawianie jakiejkolwiek diagnozy na podstawie samych wyników laboratoryjnych jest niewłaściwe, dlatego diagnozowaniem powinien zająć się lekarz. Stawianie samodzielnych diagnoz na podstawie jedynie norm laboratoryjnych może wprowadzić pacjenta w błąd.

Jeżeli wyniki badań odbiegają od norm i są niepokojące, proszę skonsultować się ze swoim ginekologiem i zapytać, czy wcześniejsza wizyta jest konieczna.