Co jest przyczyną śmierci w ciąży?

Co jest przyczyną śmierci w ciąży?

Jeśli jesteś w ciąży, możesz się zastanawiać: „Jaka jest przyczyna śmierci w ciąży?”. Istnieje wiele powodów, dla których kobieta może zakończyć się śmiercią, a matka powinna szukać pomocy medycznej, jeśli doświadcza któregoś z tych objawów. Pośrednie zgony matek stanowią około 25% wszystkich zgonów i mogą być również związane z chorobami fizycznymi. Wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, nadużywanie substancji i nierówności rasowe są głównymi czynnikami.

Pośrednie zgony matek stanowią 27*5% zgonów

Podczas ciąży, matki są na większe ryzyko śmierci z powodu komplikacji. Istniejące wcześniej schorzenia medyczne lub choroby psychiczne mogą wpływać na rozwój ciąży, powodując powikłania, a nawet śmierć. Zmiany fizjologiczne w czasie ciąży nasilają te stany. Chociaż przyczyna śmierci matki jest nieznana, wiadomo, że następujące czynniki zwiększają ryzyko śmierci matki. Zrozumienie tych warunków i kroków, które można podjąć, aby im zapobiec, pomoże zmniejszyć te zgony. Aby zmniejszyć ryzyko śmierci w ciąży warto dbać o profilaktykę układu moczowego. Sprawdzić czy w moczu nie ma ciał ketonowych. Więcej informacji o ciałach ketonowych w moczu znajdziesz tutaj: https://lupiko.pl/ketony-w-moczu-w-ciazy

Pośrednie zgony matek są w dużej mierze możliwe do zapobieżenia. Podczas gdy bezpośrednie powikłania ciąży stanowią duży odsetek zgonów matek, nie wolno ignorować przyczyn pośrednich. Skuteczne leczenie bezpośrednich powikłań ciąży może zwiększyć względne znaczenie pośrednich zgonów matek. Pośrednie zgony matek są prawdopodobnie niedostatecznie zgłaszane lub błędnie klasyfikowane. Jednak systematyczne przeglądy WHO wykazały, że pośrednie zgony matek wzrastają jako odsetek ogólnej śmiertelności matek. W rezultacie pośrednie zgony matek mogą stać się dużym czynnikiem śmiertelności matek w krajach o wysokim dochodzie.

Wysokie ciśnienie krwi i cukrzyca zwiększają ryzyko

Obaj te stany znacząco zwiększają ryzyko zgonu w ciąży. Te dwa schorzenia mogą prowadzić do śmierci płodu w czasie ciąży lub śmierci noworodka w ciągu pierwszych 28 dni po urodzeniu. Przewlekłe nadciśnienie wpływa zarówno na ciążę kobiety, jak i na zdrowie matki długo po porodzie. Szacuje się, że u jednej na cztery kobiety z przewlekłym nadciśnieniem rozwinie się stan przedrzucawkowy w czasie ciąży. Dobra wiadomość jest taka, że można zmniejszyć ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego stosując aspirynę w małej dawce.

Aby zapobiec stanowi przedrzucawkowemu, kobiety powinny monitorować swoje ciśnienie krwi i wprowadzać zmiany w celu jego poprawy. American Heart Association zidentyfikowało siedem głównych czynników ryzyka, w tym rosnący wiek, nadwagę lub otyłość i palenie. Tym czynnikom można w dużym stopniu zapobiec, ale niektórych nie da się uniknąć, w tym złej diety i braku aktywności fizycznej. Inne czynniki ryzyka obejmują stres psychologiczny i dostęp do opieki. March of Dimes zajmuje się pilną potrzebą ochrony kobiet w ciąży przed COVID-19.

Nadużywanie substancji

Istnieje wiele czynników, które mogą prowadzić do śmierci w ciąży. Jednak nadużywanie substancji jest wiodącą przyczyną tych zgonów. Konkretnie, nadużywanie narkotyków jest związane z większą liczbą zgonów matek niż jakikolwiek inny czynnik ryzyka. W rzeczywistości nadużywanie substancji zostało zidentyfikowane jako wiodąca przyczyna zgonów związanych z ciążą w Utah. Raport, opublikowany w czasopiśmie Obstetrics and Gynecology, bada potrzebę doradztwa w zakresie nadużywania substancji, recept na nalokson i opieki nad zdrowiem psychicznym.

Several states have implemented punitive laws for substance abuse during pregnancy. W 2015 roku Alabama stała się drugim stanem, który konkretnie kryminalizował nadużywanie substancji w czasie ciąży. Sąd Najwyższy w Alabamie orzekł, że zdolny do życia płód jest dzieckiem i jest to teraz przestępstwo dla osoby, która używa narkotyków, aby zagrozić nienarodzonemu dziecku. W kwietniu 2014 roku Tennessee stało się pierwszym stanem, który uchwalił prawo kryminalizujące używanie narkotyków w czasie ciąży. Gubernator Bill Haslam podpisał SB1391 w ustawie, zmieniając stanowe prawo dotyczące zabójstw płodu.

Racial disparities are major factors

Przyczyny śmiertelności matek wśród Czarnych kobiet są złożone. Podczas gdy Stany Zjednoczone zajmują wysokie miejsce w śmiertelności matek, różnice rasowe utrzymują się w wielu miejscach. Te różnice mogą być rozwiązane poprzez zmiany w polityce, aby poprawić sprawiedliwość i dostęp do usług opieki zdrowotnej. Chociaż zmiany w polityce mogą potencjalnie poprawić wyniki zdrowotne dla czarnych kobiet, nie mogą one rozwiązać podstawowych przyczyn nierówności rasowych. Różnice rasowe muszą być rozwiązane na poziomie systemowym, aby zapobiec zniszczeniu macierzyństwa.

Szpitale, które znajdują się w pobliżu segregowanych rasowo kodów ZIP, doświadczają wyższej śmiertelności matek i niemowląt. W rzeczywistości 33% zgonów związanych z ciążą w Massachusetts można było zapobiec, mimo że warunki szpitalne znacznie się różniły. Naukowcy przypisują tę różnicę społecznym uwarunkowaniom zdrowia. Różnice rasowe w śmiertelności matek wpływają na dostęp do opieki, jej jakość i dostęp do informacji o usługach prenatalnych. Ponadto, nierówności rasowe są związane z przedwczesnym porodem i cukrzycą.Podobne:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top