L4 w ciąży – kiedy iść na zwolnienie lekarskie? – kto może dostać?

l4 w ciąży

Prędzej czy później przyjdzie moment, w którym pracownica zdecyduje się udać na zwolnienie lekarskie z powodu ciąży. Przysługują jej wówczas pewne uprawnienia, których dobrze jest być świadomym, aby ułatwić sobie życie w tym, być może stresującym, okresie życia.

Kiedy udać się na zwolnienie lekarskie w ciąży?

Zwolnienie lekarskie w ciąży jest socjalnym zabezpieczeniem, z którego skorzystać mogą przyszłe mamy. Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków, aby można było się o nie ubiegać. Jak załatwić L4 w ciąży? Przede wszystkim lekarz musi mieć przesłanki do tego, aby wystawić L4 w ciąży. Jeżeli kobiecie w ciąży towarzyszą jakieś dolegliwości, mniej lub bardziej sprecyzowane, może ona śmiało ubiegać się o zwolnienie lekarskie. Zazwyczaj w takim przypadku lekarz zgodzi się wystawić odpowiednie zwolnienie, aby nic nie zagrażało dziecku, które ma przyjść na świat.

Zasadniczo, kobieta może udać się na zwolnienie lekarskie od dnia zajścia w ciążę i może na nim przebywać aż do samego porodu. O samym okresie przebywania na L4 decyduje jednak lekarz, dlatego sama kwestia zwolnienia leży już w jego gestii. Z tego powodu najlepiej jest utrzymywać stały kontakt z lekarzem i w porozumieniu z nim zdecydować o momencie udania się na zwolnienie lekarskie. Warto także w samą decyzję włączyć swojego partnera, o ile jest to możliwe i wspólnie podjąć wiążącą decyzję.

Prawne aspekty zwolnienia lekarskiego w ciąży

Warto zaznaczyć, że prawo do zasiłku chorobowego przysługuje wyłącznie kobiecie w ciąży, która posiada ubezpieczenie zdrowotne w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Polskie prawo przewiduje dwa różne rodzaje tego typu ubezpieczenia, obowiązkowe oraz dobrowolne – dane te są rezultatem dociekań specjalistów serwisu funeris.pl. Kwestie związane z wypłatami zasiłków chorobowych reguluje odpowiednia ustawa, traktująca o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

Ile trzeba przepracować, aby iść na L4? Zgodnie z prawem ubezpieczona osoba nabywa prawo do takiego zasiłku po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli obowiązkowo podlega takiemu właśnie ubezpieczeniu lub też po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to jest dobrowolne. Dotyczy to na przykład kobiet, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Oznacza to, że kobieta może bez problemu skorzystać ze zwolnienia chorobowego w ciąży po przepracowaniu 30 dni, zakładając, że odprowadza ona składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia. Przy ubezpieczeniu dobrowolnym, okres ten wydłuża się do 90 dni.

W jaki sposób ZUS wypłaca zasiłek w ciąży?

Kobiety w ciąży w świetle prawa podlegają tym samym zasadą, jak inne zatrudnione osoby, które pobierają zasiłek chorobowy. Oznacza to, że przez pierwsze 33 dni świadczenia chorobowe wypłaca pracodawca, a dopiero od 34 dnia obowiązek ten przenoszony jest na ZUS. Oznacza to, że czas niezdolności do pracy powyżej 33 dni daje prawo do otrzymania zasiłku chorobowego. Ponieważ ciąża jest traktowana w sposób szczególny, niezdolność do pracy spowodowana ciążą, upoważnia do pobierania świadczenia nawet przez 270 dni, jednak warunkiem koniecznym jest potwierdzenie takiej potrzeby przez lekarza, który wystawi L4.

Tradycyjny miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, jednak w okresie ciąży jest on zwiększony do 100%. Oznacza to, że kobieta otrzyma 100% swojego średniego wynagrodzenia. Podstawą wyliczania średniego wynagrodzenia, jest wyliczenie średniej wypłaty z minionych 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc, w którym pojawiła się niezdolność do pracy przez ciążę.

Podobne:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top