Oto normy wyników badań krwi dla dorosłych kobiet z uwzględnieniem zmian dokonujących się w czasie ciąży:

Morfologia krwi:

Hematokryt (HCT)      37-47 %, w ciąży spadek o 4-7%, osiąga minimum w 30-34 tygodniu ciąży
Hemoglobina (HGB, Hb)      11,5-16,0 mg/dl (7,2-10,0 mmol/l) – w ciąży spadek o 1,5-2 mg/dl, osiąga minimum w 30-34 tygodniu
Krwinki białe (leukocyty, WBC)      4,0-10,8 x 109/l (G/l) – w ciąży wzrost o 3,5 G/l
Bazocyty – Granulocyty zasadochłonne (BASO)       0-0,2 x 109/l, 0,5% leukocytów
Eozynocyty – Granulocyty kwasochłonne (EOS)      0-0,45 x 109/l, 1-5% leukocytów
Neutrocyty – Granulocyty obojętnochłonne (NEUT)      1,8-7,7 x 109/l, 45-70% leukocytów
Limfocyty (LYMPH)       1,0-4,5 x 109/l, 20-45% leukocytów
Monocyty (MONO)      0-0,8 x 109/l, 1-8% leukocytów
Krwinki czerwone (erytrocyty, RBC)      4,2-5,4 x 1012/l
Płytki krwi – Trombocyty (PLT)      130-450 x 109/l – w ciąży lekki spadek
Rozkład objętości krwinek czerwonych (RDW)      11,5-14,5 %
Średnia objętość krwinek czerwonych (MCV, ŚOK)      81-99 fl
Średnia zawartość hemoglobiny (MCH)      27-31 pg
Średnie stężenie hemoglobiny (MCHC)      33-37 g/dl
OB Kobiety do 60 roku życia      do 12 mm/h

Badania biochemiczne krwi:

Aminotransferaza alaninowa (ALAT, AIAT, ALT, GPT, SGPT)      5-40 U/I (85-680 nmol/l)
Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT, AST, GOT, SGOT)      5-40 U/l (85-680 nmol/l)
Białko całkowite (B.c., T.p.)      60-80 g/l  (6,0-8,0 g/dl) W tej ilości znajdują się: 55-65% albumin, 3-5% alfa1-globulin, 7-10% alfa2-globulin, 9-13% beta-globulin, 14-20% gamma-globulin
Bilirubina całkowita       do 1,1 mg/dl (do 19 µmol/l)
Chlor (Cl, chlorki)       95-105 mmol/l
Cholesterol całkowity:      150-200 mg/dl (3,9-5,2 mmol/l)
Cholesterol LDL (zły cholesterol):      < 135 mg/dl (< 3,5 mmol/l)
Cholesterol HDL (dobry cholesterol, im wyższe stężenie tej frakcji tym lepiej):      40-80 mg/dl (1,0-2,1 mmol/l)
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH, LD)       120-230 U/l
Ferrytyna       12-150 µg/l
Fibrynogen       200-500 mg/dl (2-5 g/l)
Fosfor (P, fosforany)      0,81-1,62 mmol/l (2,5-5 mg/dl)
Fosfataza alkaliczna (fosfotaza zasadowa, ALP, Falk, FAL, FZ)      20-70 U/l
Fosfotaza kwaśna (ACP, FK)      0,1-0,63 U/l
Glukagon      < 150 ng/l
Glukoza (cukier)      3,9-6,4 mmol/l (70-115 mg/dl)
Gamma -glutamylotransferaza (GGT)       10-66 U/l
Kinaza kreatynowa (CK)       40-285 U/l
Kreatynina      62-124 mmol/l (0,7-1,4 mg/dl)
Kwas moczowy      0,15-0,45 mmol/l (2,5-8,0 mg/dl)
Mocznik (jako azot mocznika, BUN)      Norma dla mocznika: 2,5-6,4 mmol/l (15-39 mg/dl) Norma dla azotu mocznika: 7-18 mg/dl
Potas (K)      3,5-5,0 mmol/l (mEq/l)
Sód (Na)      135-145 mmol/l (mEq/l)
Trójglicerydy (triglicerydy)      50-200 mg/dl (0,55-2,3 mmol/l)
Wapń (Ca)      2,1-2,6 mmol/l (8,5-10,5 mg/dl)
Żelazo (Fe)      50-175 mikrogramów/dl

Uwaga!

Aby postawić diagnozę  należy wziąć pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych oraz  inne objawy i zmiany w stanie ogólnym pacjenta. Stawianie jakiejkolwiek diagnozy na podstawie samych wyników laboratoryjnych jest niewłaściwe, dlatego diagnozowaniem powinien zająć się lekarz. Stawianie samodzielnych diagnoz na podstawie jedynie norm laboratoryjnych może wprowadzić pacjenta w błąd.

Jeżeli wyniki badań odbiegają od norm i są niepokojące, proszę skonsultować się ze swoim ginekologiem i zapytać, czy wcześniejsza wizyta jest konieczna.