Są takie dni, kiedy chciałabyś wyjść z domu na jakiś czas zostawiając swoje maleństwo pod opieką kogoś bliskiego. Warto wtedy mieć przygotowany własny pokarm – tak, aby dziecko nie odczuło Twojej krótkiej nieobecności w znaczący sposób. Oto najważniejsze zasady przechowywania pokarmu kobiecego:

Pokarm, który ma być przechowywany dla dziecka powinien być pobrany w sposób wykluczający zanieczyszczenie bakteriami z otoczenia. Należy się kierować następującymi zasadami:

1. Przed przystąpieniem do odciągania powinno się dokładnie umyć ręce ciepłą wodą i mydłem. Nie trzeba specjalnie obmywać piersi pod warunkiem, że są one myte podczas codziennej kąpieli.

2. Sprzęt do odciągania pokarmu i do podawania go dziecku powinien być czysty, wypłukany pod ciepłą wodą przed zastosowaniem, a po wykorzystaniu wymyty ciepłą wodą z detergentem, po użyciu należy go ponownie dokładnie wypłukać, wysuszuć i przechowywać w czystych pojemnikach.

3. Naczynia do przechowywania pokarmu powinny być szklane (dokładnie wymyte detergentem i wygotowane) lub jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (dopuszczonego do kontaktu z żywnością!!).

4. Mleko z każdej sesji odciągania należy przechowywać w oddzielnych pojemnikach (nie mieszać mleka odciągniętego w różnym czasie) i podpisać z podaniem daty i godziny odciągnięcia (w przypadku odciągania małej ilości pokarmu można do jednego pojemnika zbierać mleko odciągnięte w ciągu nie więcej niż 12 godzin).

5. Przechowywać małe porcje – do jednorazowego wykorzystania – według zasad przechowywania:

Zasady przechowywania dla dzieci donoszonych (zdrowych i urodzonych w terminie porodu):

temperatura pokojowa – 8-12 godzin

lodówka (=< 4 st.C) – 4 dni

zamrażalnik wewnątrz lodówki (wspólne drzwi) – 2 tygodnie

zamrażalnik przy lodówce (osobne drzwi) – 3 miesiące

głębokie zamrożenie (najwyżej -20 st.C) – 6-12 miesięcy

Zasady przechowywania dla wcześniaków (chorych oraz urodzonych między 22 a 37 tygodniem ciąży):

temperatura pokojowa – 2-4 godziny

lodówka (=< 4 st.C) – 2 dni

zamrażalnik wewnątrz lodówki (wspólne drzwi) – nie stosuje się

zamrażalnik przy lodówce (osobne drzwi) – nie stosuje się

głębokie zamrożenie (najwyżej -20 st.C) – nie stosuje się

Mleka kobiecego nie należy gotować przed podaniem dziecku (traci właściwości odżywcze i aktywność biologiczną).

Mleko należy rozmrażać w kąpieli wodnej, podgrzać do temperatury około 30 st.C, nie podgrzewać w kuchence mikrofalowej (następuje zmiana struktury białek).

Po rozmrożeniu mleka należy je przechowywać w temperaturze pokojowej dla dzieci donoszonych do 4 godzin, dla wcześniaków do 2 godzin, a w lodówce dla obydwu grup – do 24 godzin. Nie należy go zamrażać powtórnie. Pokarm niewykorzystany w podanym czasie należy wyrzucić.